מפות צל

מפת צל של העיר בת ים

מאז 2017 אני עובד על פיתוח ויישום של מיפוי צל עירוני ברזולוציה גבוהה כדי לסייע למקבלי החלטות לתעדף פעולות עירוניות. הרעיון של “מפות צל” הוא פשוט: מפות צל צריכות להציג בפני המשתמשים מידע חזותי המתאר את זמינותה של הצללה במפלס הרחוב במהלך הקיץ, תוך התחשבות בצל שמטילים מבנים ועצים. במקומות שבהם עומס החום בקיץ הופך קיצוני בשל חשיפה לקרינת שמש, מפות צל חושפות ביעילות נקודות תורפה מיקרו־אקלימיות ברזולוציה גבוהה, כמו גם נקודות קרירות באופן משמעותי.

מפות צל יכולות להראות את כמות הצל בזמן נתון. עם זאת, להבנה טובה יותר של ההשפעה המצטברת של עיצוב עירוני על זמינות צל, מפות צל מבוססות על מדד הצללה יומי, המכמת את שיעור קרינת השמש שנבלמה לפני פגיעה בפני הקרקע במהלך יום קיץ טיפוסי. ככל שמדד ההצללה גבוה יותר )בין 0 ל-1(, כך ההצללה שהיא תולדה של עיצוב הסביבה עירונית רבה יותר. ניתן לחשב ערכי מדד הצללה עבור כל אזור נתון, אם כי מפות הצל שהפקתי מתמקדות בכימות צל בקטעי רחוב ובשכונות.

מפות צל עוזרות להבין את ההיררכיה של “נכסי הצל” בתוך עיר ואת אופן ההקצאה שלהם בחלקים שונים של העיר. בשילוב עם מפות עצים, הן יכולות גם לחשוף את התלות של הצללת רחובות ושטחים ציבוריים בשטח כיסוי צמרות העצים ובנטיעות העצים, וכך לספק למתכננים כלי מבוסס נתונים להקצאת משאבים לשיפור תנאי ההצללה באותם מקומות שבהם ההצללה נחוצה ביותר.

למידע נוסף על אופן החישוב והשימוש במפות צל יש ללחוץ כאן.

בקישור זה ניתן לעיין בסדרה מקיפה של מפות צל ומפות עצים שפיתחתי עבור עיריית תל אביב-יפו.

מידע נוסף על העבודה שלנו בנושא מיפוי צל ועצים בסביבות עירוניות נמצא בפרסומים הבאים: